• Ryphusan (map)
  • 62.42055, 9.70111

Klokken 13.00 er det tidebønn i St. Mikaels kapell på Rise i Drivdalen. De langvandrende pilegrimene deltar, samt at alle er hjertelig velkommen!

 Sokneprest Øyvind Vognild leder tidebønna. 

«Hvorfor navnet St. Mikaels kapell?» - orientering om kapellet v. Jon Olav Ekrann