• Kongsvold (map)
  • 62.303209, 9.605937

Klokken 09.00 PILEGRIMSVANDRING
Kongsvold fjeldstue til Ryphusan.

Ca. klokken 17.00 SERVERING AV TRØNDERSK TRADISJONSKOST
Salg av middag og kaffe i seterbua på Ryphusan.  Litt senere koser vi oss med felles sang og musikk.

Ryphusan