• St. Mikaels kapell (map)
  • 62.517353, 9.630641

Skumringstime med musikk og ord til ettertanke.
Vidar Rise orienterer om både funnet av og historien om ”Riseengelen”.

Sverre Stenløkk og Øyvind Vognild deltar.

• Kaffeservering.