• Oppdal Kulturhus (map)
  • 2 Inge Krokanns veg
  • Trøndelag, 7340
  • Norge

Fotoutstilling ”Pilegrimsspor og kyrkjeminne i Oppdal” i galleriet 24. juli - 4. august. Dette er en videreføring av utstillinga fra 2018. Billedmaterialet er for en stor del henta fra Oppdal historielag sine årbøker.

• Informasjon om georadarundersøking ved Stavåa

• Foredrag av Dag Bertelsen

• Temahefte og plakater kan kjøpes.

Musikalsk innslag av Robin Morken med følge.