• Fukstugu fjellstue (map)

Foredrag på Fokstugu fjellstue: «Ellisif Wessel – en livsvandring» ved Hans-Jacob Dahl. Musikk ved Huub Huis

Tema for Pilegrimsdagene er livsvandring. I foredraget skal vi følge livet til Ellisif Wessel – en barndom og oppvekst i Dovre og et voksenliv i Kirkenes.

Fri inngang. Kaffeservering fra kl. 19.00. Kveldsbønn etter foredraget.