• St. Mikaels kapell (map)
  • 62.517332, 9.630724

Ved sogneprest Arne Aspeland.

De lang-vandrende pilegrimene deltar samt at alle er hjertelig velkommen!