• Oppdal kirke (map)
  • 62.607529, 9.645374

Sogneprest Arne Aspeland, organist Bjørgunn A T Tønnesland.

I tillegg vil saksofonist Joakim Bergsrønning spille under gudstjenesten, og pilegrimer fra ulike europeiske land deltar i gudstjenesten med prosesjon og tekstlesing.

Kirkekaffe / pilegrimskaffe