Pilegrimsleden_St.Olav-Ways-Photo-David-Tett-Pilgrims-Dovrefjell.jpg
Pilegrimsleden_St.Olav-Ways-Photo-David-Tett-Pilgrims-Dovrefjell.jpg

Praktisk informasjon


Praktisk informasjon

SCROLL DOWN

Praktisk informasjon


Praktisk informasjon

VANDRINGER

For de som ønsker å gå en eller flere vandringsdager kan det gjøres sammen med langvandrerne i tiden 11. - 20. juli. Møt fram på startstedet i god tid før vi går. Vi starter kl. 09.00 hver dag. Vi skal gå i fjellet, over 1000 meter over havet. Selv om det er sommer, er det ikke sikkert det bare er fint og varmt vær. Husk godt fottøy, fornuftige klær (regntøy), nistemat og drikke. Gjerne myggmiddel!

Billetter

Dovre: Billetter selges ved inngangen.
Oppdal: Forhåndssalg til konserten på www.oppdalkulturhus.no og i kafeen i kulturhuset. Billetter som ikke er forhåndssolgt selges ved inngangen.

Åpne kirker

Dombås kyrkje
24. juni – 6. august, kl. 10.00–15.00

Guds Huset - Fokstugu fjellstue
Alltid åpent.
Hver dag: Morgensang 08.00, bønn for natten 20.30

Dovre kyrkje
30. juni – 29. juli, kl. 10.00–15.00

Oppdal kirke
20. juni – 21. august, kl. 10.00–20.00
22. august – 9. september, kl. 10.00–16.00

Eysteinkyrkja
23. juni – 5. august kl. 11.00–21.00
6. - 31. august kl. 16.00–21.00
Kveldsbønn daglig kl. 20.30

St. Mikaelskapellet
Alltid åpent

Pilegrimssenter Dovrefjell

Sommeren 2018 er senteret møtepunkt for pilegrimer og andre i Eysteinkyrkja. Vi holder åpent i kirka daglig i tiden 23. juni – 31. august kl. 16.00-21.00. Kveldsbønn hver kveld kl. 20.30

Ansvarlig arrangør

Dovre kyrkjelege råd og Oppdal menighetsråd i samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell står som arrangør av Pilegrimsdager på Dovrefjell.
Komiteen i Dovre består av Stina Storhaug - leder, Anne Lise Pettersen, Hans Hovde og Jørgen Brandli.
Komiteen i Oppdal består av Haftor Skjelstad – leder, Einar Lian Bjørgum, Åshild Bjørndal, Gudbrand Sukke Gulaker, Ivar Horvli, Gjermund Landrø, Åse Anita Midtskog, og Inger Helen Ishoel Olsen.
Pilegrimssenter Dovrefjell: Hans-Jacob Dahl, daglig leder