Profilbilde1.jpg
Profilbilde1.jpg

Om pilegrimsdagene på Dovrefjell


Om pilegrimsdagene

SCROLL DOWN

Om pilegrimsdagene på Dovrefjell


Om pilegrimsdagene

Årets tema: Ellisif Wessel og hennes livsvandring

Pilegrimsdager på Dovrefjell startet sommeren 1994 med Eysteinkyrkjas 25 års jubileum og har utviklet seg til et årlig arrangement med pilegrimen, Eysteinkyrkja og Dovrefjell som ramme om dagene. En vandring mot Trondheim og Olsok fra Dovre, over Dovrefjell til Oppdal. Dagene arrangeres i 2018 for 24. gang.

Gjennom vandringer, utstillinger, konserter og gudstjenester ønsker vi å vise at pilegrimen er mer enn en historisk skikkelse. Pilegrimen er aktuell i dag, pilegrimstanken gir oss en vei å gå og et sted å komme med vår lengsel, vår uro, vår søken og vår tro.

Pilegrimsdagenes hovedtema er pilegrimen og pilegrimsvandringen. En pilegrimsvandring starter med et oppbrudd, og er en vandring – kort eller lang - mot et hellig mål.

Gjennomgangstema for årene 2017, 2018 og 2019 er livsvandring. Et menneske står ikke stille gjennom livet. Det er hele tiden i utvikling. Det gjelder også i de store spørsmålene om tro og mening. Det starter for mange med en barnetro, men hvor går trosveien videre? For noen går den mot et opprør, for andre går den inn i passivitet, for andre igjen utvikler den seg til et aktivt liv innenfor kirke og menighet. Våre veier er så forskjellige. Men uansett opprør, passivitet eller aktivitet, så kommer disse spørsmålene opp igjen for mange i senere faser av livet. I en treårsperiode fra 2017 – 2019 vil Pilegrimsdagene løfte fram en person for å se nærmere på hans eller hennes livsvandring. Det gjør vi med et fokus på de store spørsmålene i livet, om troen og gudsforholdet. Gjennom disse personene vil vi se hvordan tro og mening kan endre seg gjennom livsvandringen.

I 2018 er det Ellisif Wessel (1866-1949) og hennes livsvandring vi vil løfte fram. Ellisif hadde sine barne- og ungdomsår i Dovre i tiden 1871 1882. Hun var datter av distriktslege Jacobi Müller og vokste opp i en familie som hadde en sterk kirketilhørighet. Men Ellisifs livsvei og livssyn skulle gå i en annen retning.

Hun giftet seg 19 år gammel med Andreas Wessel som da hadde fått stilling som distriktslege i Kirkenes. Her fikk hun sterke møter med tidens fattigdom og hun så hvordan både arbeidere og flyktninger ble dårlig behandlet. Og kanskje vel så viktig for hennes livssyn var hennes møte med en kirke som ikke ville begrave hennes dødfødte barn inne på kirkegården. De måtte gravlegges utenfor kirkegården i uvigslet jord.

Ellisif engasjerte seg politisk, hun var med å stifte fagforeningen Nordens klippe. Til denne foreningen sydde hun en rød fane hvor det sto: «Ned med tronen, alteret og pengevældet». Gjennom hele sitt voksne liv var hun republikaner og kommunist. Lenge var hun også ateist, men kanskje ikke de siste årene av sitt liv?

I en diktsamling hun skrev som godt voksen står det et dikt:

Hvem er det som kalder?
Hva er det som kalder?
Er det mennesker – eller er det Gud?

Hva vil denne kalden?
Den er full av lokkende stumhet.
Mon hva bud den bringer?
Jeg vil bryte dette hemmelighetsfulle mørke
Men jeg vover ikke.
Jeg frykter det skal svinne uten svar
Hvis jeg roper disse ord som presser på:
Tal! Tal! Din tjener hører.
— «Det kalder» – Ellisif Wessel
Ellisif Wessel-3.jpg

Pilegrimsdager på Dovrefjell 2018 er et samarbeid mellom kirken i Dovre og Oppdal og Pilegrimssenter Dovrefjell. Sammen har vi laget et innholdsrikt og spennende program! Velkommen!